Stichting Cycling for Others – beleidsplan 2022 (Download ons beleidsplan)

Stichting Cycling for Others is een stichting die opgericht is in 2017 met als doel fondsen te werven bestemd voor doorstorting aan goede doelen welke de ANBI status hebben en -met name- vanuit een christelijke levensbeschouwing opereren.

De komende jaren willen we jaarlijks een bedrag van circa € 15.000 ophalen en doorstorten naar goede doelen instellingen.

In 2017 is de stichting opgericht door een vijftal vrienden die gezamenlijk al eerder fietstochten deden waar geld werd opgehaald voor het goede doel. Na een aantal brainstormsessies is besloten om zelf een stichting op te richten zodat meer saamhorigheid gecreëerd zou kunnen worden en er met een eigen tenue ook een mooie uitstraling gerealiseerd zou kunnen worden voor de donoren/sponsoren die een financiële bijdrage leveren in ruil voor vermelding van hun logo op de wielerkleding.

Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door:

  • Raymond van Egmond            – voorzitter
  • Erik van Wingerden                  – secretaris
  • Leendert van der Lugt             -algemeen/communicatie
  • Martin Verhoeven                    -penningmeester
  • Marieke van Groningen          -algemeen

Het bestuur ontvangt geen beloning voor de verrichte bestuurswerkzaamheden.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door een netwerk van wielrenners en sponsors op te bouwen en deze wielrenners en sponsors te interesseren voor deelname aan en betrokkenheid bij fietsevenementen in Nederland en daar buiten die in het teken staan van het inzamelen van financiële middelen voor de betreffende goede doelen. De stichting kan daarbij aansluiting zoeken bij reeds bestaande sportieve evenementen, maar zij kan ook initiatieven nemen voor nieuwe sportevenementen.

In de jaren 2017-2019 heeft de Stichting geld geworven voor Fiets voor een Huis waar de Stichting Woord en Daad een partnerorganisatie van was.

In 2020 en 2021 heeft de Stichting geld geworven voor Stichting Ontmoeting.

Omdat deze organisaties zelf een website-omgeving hebben waarop geld voor de acties gedoneerd kon worden was dit een heel efficiënte manier voor de Stichting om op mee te liften.

Voor het jaar 2022 heeft het bestuur van de Stichting besloten om geld te werven voor een tweetal doelen:

We gaan met een fietsvrienden groep de uitdaging aan om in september 2022 de Croix de Fer te beklimmen. Dit is een bekende Alpencol die ook regelmatig deel uitmaakt van het parkoers van de Tour de France. Uitgaande van een groep van 20 deelnemers die gemiddeld € 750,– werven onder familie, vrienden en bekenden hopen we een opbrengst van
€ 15.000 te realiseren.

Alle kosten die verband houden met reis- en verblijf naar/op de bestemming alsook de kosten van het verplichte tenue worden door de deelnemers zelf bekostigd en gaan dus niet ten koste van de opgehaalde donaties.

Algemene gegevens:
Stichting Cycling for Others
Lagendijk 195 b
2981 EL Ridderkerk
KVK: 68029128
RSIN: 857272160 (ANBI status)
IBAN: NL24INGB0007639114
www.cyclingforothers.com